อะไหล่ใบมีด รังผึ้ง เครื่องบด

Grinder Plate

ใบมีด เครื่องบด

Meat Grinder Knife

  • Meat Grinder Knife for Brand (ใบมีดสำหรับเครื่องบดยี่ห้อ) Torrey, Savioli, Talsabell, Biro

  • Meat Grinder Knife (ใบมีดเครื่องบด เบอร์) # 12, # 22, #32, #52

Meat Grinder Plate

รังผึ้งเครื่องบด

  • Meat Grinder Plate รังผึ้ง ของเครื่องบด
   • Meat Grinder Plate # 12 Hole Size : (รังผึ้งของเครื่องบด เบอร์ 12 ขนาดรู) 3, 4.5, 5, 6.5 , 8 , 10, 12.5 mm.(มิลลิเมตร)
   • Meat Grinder Plate # 22 Hole Size : (รังผึ้งของเครื่องบด เบอร์ 22 ขนาดรู) 2, 3.5, 4.5, 6, 6.5, 8, 9, 10 mm.(มิลลิเมตร)
   • Meat Grinder Plate # 32 Hole Size : (รังผึ้งของเครื่องบด เบอร์ 32 ขนาดรู) 2.5, 3 ,3.5 , 4, 5 , 6, 6.5, 8 , 9, 10, 12, 12.5 mm. (มิลลิเมตร)
   • Meat Grinder Plate # 52 Hole Size : (รังผึ้งของเครื่องบด เบอร์ 52 ขนาดรู) 4, 5 ,6.5 , 9 , 12.5 mm.(มิลลิเมตร)