5 หลักการเลือกซื้อเครื่องสไลด์หมู

ที่ตอบสนองการใช้งานได้

Meat Slicer

การเลือกเครื่องสไลด์หมู ควรคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

 1. อุณหภูมิของเนื้อที่จะสไลด์

  สินค้าเป็นเนื้อแช่เย็นหรือเนื้อแช่แข็ง  หากต้องการสไลด์เนื้อ สำหรับชาบู แบบเน้นบาง หรือเนื้อม้วน แนะนำให้เลือกเครื่องสไลด์เนื้อแช่แข็ง

 2. ปริมาณที่จะสไลด์

  เป็นโรงงาน ร้านอาหารบุฟเฟ่ หรือ A la carte  เพื่อให้กำลังการผลิตเหมาะกับรุ่นที่จะใช้งาน เนื่องจากการที่เลือกรุ่นที่ผลิตได้น้อยกว่าที่หน้างานจำเป็นต้องใช้ อาจทำให้การใช้งานโหลดมากเกินไป มอเตอร์ร้อน และชำรุดก่อนเวลาอันควร หากเป็นร้านบุฟเฟ่ ควรใช้รุ่นอัตโนมัติแบบตั้งพื้น เพื่อรองรับการผลิตที่เหมาะกับความต้องการในสไลด์ เนื่องจากร้านบุฟเฟ่มีการสไลด์เนื้อแช่แข็งที่ต่อเนื่อง และสไลด์ต่อวันในปริมาณมาก  หากเป็นร้าน A la carte จำนวนที่นั่งไม่มาก สามารถเลือกใช้รุ่น Manual หรืออัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะได้

 3. การสไลด์เนื้อเน้นเรียงหรือไม่ 

  หากต้องการเรียงเพื่อนำไปแพ็คใส่ถาด หรือถุง แนะนำรุ่นที่เป็นสายพาน เนื่องจากสามารถตั้งการสไลด์ให้แบ่งกองได้, ปรับหนา-บางในการสไลด์ ระยะห่าง และจำนวนชิ้นต่อกองได้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการนำไปแพ็คใส่ถาดได้

 4. สินค้าที่สไลด์ต้องการหั่นแบบเฉพาะหรือไม่

  เช่น หากสินค้าเป็นปลา แนะนำให้ใช้เครื่องสไลด์ปลา เนื่องจากสามารถปรับองศาการหั่นแบบเฉียงได้ ทำให้ได้เนื้อปลาสไลด์ที่ชิ้นใหญ่ และกว้าง ทำให้สินค้าดูพรีเมี่ยม

 5. คุณภาพเครื่องสไลด์เนื้อและบริการหลังการขาย

  เนื่องจากเครื่องสไลด์เปรียบเสมือนหัวใจของร้านชาบู หรือโรงงาน หากเครื่องสไลด์เสีย จะส่งผลกระทบกับร้านอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเลือกเครื่องสไลด์ที่ได้มาตรฐาน และมีบริการหลังการขาย เพื่อให้ท่านสามารถไปโฟกัสการขายหน้าร้าน หรือขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องห่วงการผลิตหลังบ้าน

เครื่องสไลด์หมู

เครื่องสไลด์หมู