มารู้จักกับ”ไส้กรอก” ให้มากขึ้นกันดีกว่า

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าไส้กรอกที่เราเห็นกันตามร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อนั้น มีการคิดค้นกรรมวิธีการผลิตมาเป็นเวลา 3,000 กว่าปีแล้ว โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทดังต่อไปนี้

  1. ไส้กรอกสด (fresh sausage) 

    ไส้กรอกสด ทำจากเนื้อสดหรือแช่แข็ง ก่อนรับประทาน ต้องนำมาทำให้สุกก่อน เช่น ไส้กรอกอีสาน บราทเวอร์สท บ็อกเวอร์สท ฯลฯ