เครื่องมัดไส้กรอก เครื่องผูกเชือกไส้กรอก

กึ่งอัตโนมัติ

Sausage Binding รุ่น WZC-100