เครื่องมัดไส้กรอก เครื่องมัดไส้กรอกอีสาน

Sausage Binding รุ่น WZC-100