เครื่องมัดไส้กรอกไฟฟ้า เครื่องมัดไส้กรอกอีสาน

Electric Sausage Binding รุ่น D