มีดเชฟ มีดตัดแต่งเนื้อ มีดเยอรมัน

Butcher Knife/ Chef’s Knife