มีดสไลด์เนื้อ มีดเชฟ มีดเยอรมัน

F.Dick Slicer Knife ( 11 ” inch)

No. No.8103428