เครื่องลับมีดไฟฟ้า เครื่องลับมีดเยอรมัน

ยี่ห้อ F.Dick รุ่น RS-150

Knife Sharpening machine