มีดตัดแต่งเนื้อ มีดเชฟ มีดเยอรมัน

F.Dick ErgoGrip Trimming Knife

18cm No. 8236918