ใบเลื่อยเครื่องเลื่อย

Band Saw Blade

 • ใบเลื่อย มีรุ่นสำหรับเลื่อยเนื้อ (3T) และเลื่อยปลา (4T) มีหลายรุ่น หลายขนาด

 • ถูกออกแบบให้ล็อคได้แน่นขึ้น ตัดได้รวดเร็วขึ้น และสูญเสียเนื้อน้อย

 • Specification

 • Special Lock for better tear, more fast and clean cuts.
 • Variety of teeth and tape finishes.
 • Designed for cutting processed meat, with or without bone, cheese and more!.

ใบเลื่อย เลื่อยเนื้อตัดกระดูก เลื่อยปลา เลื่อยน้ำแข็ง

Band Saw Blade for Meat Saw Size

 • Band Saw Blade for Brand (ใบเลื่อยสำหรับเครื่องเลื่อย ยี่ห้อ):

  Torrey, Biro, Powerline, Hobart, Savioli, Omas

 • ใบเลื่อยสำหรับเลื่อยเนื้อ
 • ใบเลื่อยขนาด 65 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 72 นิ้ว (3T) 3/4
 • ใบเลื่อยขนาด 72 นิ้ว (3T) 5/8
 • ใบเลื่อยขนาด 78 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 79 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 91 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 98 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 108 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 116 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 120 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 124 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 126 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 135 นิ้ว (3T) 5/8
 • ใบเลื่อยขนาด 140 นิ้ว (3T)
 • ใบเลื่อยขนาด 142 นิ้ว (3T)
 • Band Saw Blade for Fish  (ใบเลื่อย เลื่อยปลา )

 • Band Saw Blade for Brand (ใบเลื่อยสำหรับเครื่องเลื่อย ยี่ห้อ): Torrey, Biro, Powerline, Hobart, Savioli, Omas

 • ใบเลื่อยสำหรับเลื่อยปลา
 • ใบเลื่อยขนาด 65 นิ้ว (4T)
 • ใบเลื่อยขนาด 98 นิ้ว (4T)
 • ใบเลื่อยขนาด 108 นิ้ว (4T)
 • ใบเลื่อยขนาด 116 นิ้ว (4T)
 • ใบเลื่อยขนาด 120 นิ้ว (4T)
 • ใบเลื่อยขนาด 124 นิ้ว (4T)
 • Band Saw Blade for Splitting Saw for Pig and Cattle Brand (ใบเลื่อย ผ่าซากสุกรและวัว ยี่ห้อ) EFA

 • ใบเลื่อยผ่าซาก ยี่ห้อ EFA รุ่น 287-295