เครื่องเลื่อยเนื้อ เครื่องเลื่อยเนื้อตัดกระดูก เครื่องเลื่อยปลา

เครื่องเลื่อยขาหมู รุ่นตั้งโต๊ะ

 Savioli Meat Band Saw

Model. 2000