เครื่องเลื่อยเนื้อตัดกระดูก

Meat Band Saw -Medoc

รุ่น STL-350