เครื่องเลื่อยเนื้อ เครื่องเลื่อย เครื่องตัดกระดูก

Torrey Meat Band Saw

รุ่น ST-305SH