รวมภาพจากงาน
Propak 2023
ฟู้ด อีควิปเม้นท์

14-17 มิถุนายน 2566 

Booth: Y-60, Z-37, AT-31