เครื่อง สไลด์เนื้อแช่แข็ง

Chop Cutter

ยี่ห้อ NANTSUNE รุ่น POSEIDON BOON-360SP