เครื่องสไลด์เนื้อ ญี่ปุ่นแช่เย็น รุ่นสายพาน

ยี่ห้อ Nantsune รุ่น NYL-165V2

Automatic High-speed Slicer for Chilled Meat