เครื่องอบ ตู้อบแห้งผลไม้

High-temperature Vegetable Dehydration

รุ่น 16 ถาด