ตู้นึ่งอาหาร ตู้นึ่งข้าว

 Steamer

ตู้นึ่ง สามารถนึ่งอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นึ่งข้าว นึ่งอาหาร นึ่งปลา นึ่งติ่มซำ ฯลฯ

ตู้นึ่งมี 2 รุ่น คือรุ่นใช้ระบบแก๊ส และรุ่นใช้ระบบไฟฟ้า