ตู้นึ่งข้าว ตู้นึ่งอาหาร ตู้นึ่งติ่มซำ ตู้นึ่งปลา

รุ่น 2 ประตู 24 ถาด

Rice Steamer/ Rice Cooker

  • ตู้นึ่งข้าว ตู้นึ่งอาหาร ตู้นึ่งติ่มซำ ตู้นึ่งปลา

  • ใช้แก๊ส 3.5 กก.
  • ขนาดเครื่อง 141 x 70 x 161 ซม.
  • ใช้งานง่าย ประหยัดแก๊ส
  • ทำความร้อนด้วยแก๊ส
  • โครงสร้างภายนอกเครื่องทำด้วยสแตนเลส
  • หุงข้าวได้ประมาณ 70 kg./batch
  • นึ่งประเภทแป้งได้ประมาณ 50 กก.
  • ใช้เวลาหุงข้าวประมาณ 30 นาที
  • สามารถปรับความร้อนได้