แท่งเหล็กลับมีด ที่ลับมีดเยอรมัน

รุ่นหัวแบน ยี่ห้อ F Dick

Sharpening Steel 76573300