เครื่องสไลด์เนื้อ แช่แข็งอัตโนมัติ

Frozen Meat Slicer

รุ่นตั้งพื้น ยี่ห้อ NANTSUNE รุ่น NF-350