เครื่องปั้นลูกชิ้นสอดไส้ เครื่องปั้นลูกชิ้น

Meatball Machine รุ่น YR-BX200