ที่ลับมีดไฟฟ้า เครื่องลับมีดเยอรมัน F.Dick

Knife Sharpening, Grinding and Honing Machine SM-111