เครื่องปอกกระเทียม เครื่องปอกหัวหอม

และมันฝรั่ง

Garlic Peeler Dito T-15E