เครื่องบดหมูแช่แข็ง

เครื่องบดเนื้อแช่แข็ง

 Frozen Meat Grinder C-300G-C