เครื่องบดเนื้อแช่แข็ง

Frozen Meat Grinder C-160 GC