เครื่องแยกก้างปลา

Fish Bone Seperator

รุ่น MMC-200

เครื่องแยกก้างปลา