เครื่องชุปแป้งเปียก แบบน้ำตก

EconoRobe (Waterfall)