เครื่องชุปแป้งเปียก เครื่องโรยน้ำแป้ง

EconoRobe 600