ตู้แช่เคาเตอร์ ตู้แช่แข็งแนวนอน 1 ประตู

Counter Freezer 1 Door