ตู้แช่เคาเตอร์ ตู้แช่เย็นแนวนอน 1 ประตู

Counter Chiller 1 Door