เครื่องหั่นหมู เครื่องหั่นเป็ด เครื่องหั่นไก่

เครื่องสับไก่ เครื่องสับเป็ด

รุ่นสายพาน DH-300