เครื่องหั่นหมู เครื่องหั่นหนังหมู

เครื่องหั่นหมูยอ เครื่องหั่นหมูแดดเดียว

รุ่น DS-200/  DS-200/1