ใบมีด เครื่องสไลด์

Slicer Blade

  • Slicer Blade for Brand (ใบมีดเครื่องสไลด์ ยี่ห้อ) Berkel model. 800 S

  • Slicer Blade for Brand (ใบมีดเครื่องสไลด์ ยี่ห้อ) Savioli model. 250 S, 300S, 350S

  • Slicer Blade for Brand (ใบมีดเครื่องสไลด์ ยี่ห้อ) Nantsune model. NFC-350, NF385, NSC330