เครื่องลับมีดไฟฟ้า เครื่องลับมีดเยอรมัน

ยี่ห้อ F.Dick

Knife Sharpening, Grinding and Honing Machine SM-110