เครื่องลับมีดไฟฟ้า F.Dick

Knife Sharpening, Grinding and Honing Machine SM-110