เครื่องแปรรูปลูกชิ้น

MEAT BALL PROCESSING

เครื่องจักรผลิตอาหารในการแปรรูปลูกชิ้น อาทิ เครื่องปั้นลูกชิ้น เครื่องปั้นลูกชิ้นสอดไส้ เครื่องเสียบไม้ เครื่องเสียบลูกชิ้น ทำจากสแตนเลส ใช้งานง่าย สะดวก

เครื่องปั้นลูกชิ้น

MEAT BALL MACHINE

เครื่องปั้นลูกชิ้นสอดไส้

MEAT BALL WITH FILLINGS MACHINE

เครื่องปั้นลูกชิ้นสอดไส้

เครื่องเสียบไม้