เครื่องหุงข้าวต่อเนื่อง

ConthinuTherm ยี่ห้อ Blentech

Continuous Rice Cooker