มีดทรงโค้งตัดแต่งเนื้อ มีดเชฟ มีดเยอรมัน

F.Dick Curved Trimming Knife

(8″ inch) No. 8242521