น้ำมันแวคคั่ม น้ำมันปั๊มสูญญากาศ

ยี่ห้อ Busch  VM100

Vacuum Pump Oil