เครื่องซีล เครื่องแพ็คุถุง เครื่องปิดถุง

แบบสายพานแนวตั้ง FRL-600

Vertical Packing Machine