เครื่องซีล เครื่องแพ็คถุง เครื่องปิดถุง

แบบสายพานแนวตั้ง FRL-600

Vertical Packing Machine/Sealer