เครื่องซอยต้นหอม ซอยพริก หั่นผัก

Spring Onion Slicing and Chilli Cutting Machine

รุ่น MP-110