เครื่องนวดสูญญากาศ

เครื่องหมักเนื้อ เครื่องนวดเนื้อ

Vacuum Tumbler TM-300