เครื่องหมักเนื้อสุญญากาศ

Vacuum Tumbler

Torrey MV-25