เครื่องหมักเนื้อสุญญากาศ

เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ

Vacuum Tumbler TM-150