Vacuum Tumbler

เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ

Model.RGR-30VT

เครื่องนวดสุญญากาศ Ribon Model RGR-30VT

  • โครงสร้างเครื่องทำด้วยสแตนเลส
  • เป็นเครื่องนวด/ผสมอาหารให้เข้ากันทำให้รสชาดดีขึ้น
  • ความจุถัง 30 ลิตร สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
  • จุได้ประมาณ 10-18 กิโลกรัม/ครั้ง ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรดัก
  • สามารถตั้งและปรับระยะเวลาในการทำงานได้เป็นแบบดิจิตอล
  • ปรับความเร็วในการหมุนของถังได้
  • ไฟฟ้า 220/50/1
  • น้ำหนักเครื่อง 80 กิโลกรัม
  • ผลิตในไต้หวัน