เครื่องนวดเนื้อสุญญากาศ

Vacuum Tumbler

Model.RGR-30VT