สินค้า

33YearAnniversary

33YearAnniversary

เครื่องทำไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ

Soft Serve Ice cream machine

เครื่องทำไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ  แบบตั้งโต๊ะ

Soft Serve Ice cream machine – Table Top Model

เครื่องทำไอศครีมซอฟท์เสิร์ฟ  แบบตั้งพื้น

Soft Serve Ice cream machine – Stand Model