เครื่องซีลเท้าเหยียบ ซีลถุง ปิดถุง

Sealing Machine

รุ่น PFS-F450