สินค้า

33YearAnniversary

33YearAnniversary

Sauce Machine

เครื่องปั่นซอส-น้ำจิ้ม พริกแกง น้ำผลไม้ รุ่น 30 ลิตร 30000CC

    • ไฟฟ้า 380/50/1
    • มอเตอร์ 3 HP 2 P
    • โถจุได้ประมาณ 30 ลิตร
    • มีหัวก๊อกสำหรับปล่อยน้ำออก
    • ใช้ปั่นน้ำสลัด, พริกแกง, ฯลฯ