เครื่องลอกหนังหมู รุ่นตั้งพื้น

Pork Skinner

ยี่ห้อ Cretel

รุ่น SB-46