เครื่องสไลด์หมูชาชู สไลด์หมูกรอบ

สไลด์หมูแดง สไลด์เนื้ออัตโนมัติ

Automatic Chilled Meat Slicer NUS-300 II